Наглядова рада
ГО "Івано-Франківський ІТ Кластер"
Іван Дячишин
Голова Організації | IT Rally
Любомир Ходак
Член Наглядової ради | SoftServe
Наталія Мухітдінова
Член Наглядової ради | Eleks
Сергій Хмельовський
Член Наглядової ради | COAX
Віталій Родимюк
Член Наглядової ради | bvblogic
Микита Грач
Член Наглядової ради | Webmil
Олександра Федорук
Член Наглядової ради | Insilico
Володимир Якубовський
Член Наглядової ради | Perfectial
Сергій Фіцак
Член Наглядової ради | Softjourn
Василь Кричун
Член Наглядової ради | Avenga
Андрій Черніков
Член Наглядової ради | Lotatech
Операційна команда
ГО "Івано-Франківський ІТ Кластер"
Мар'яна Озорович
Виконавчий директор
Андрій Коваль
координатор
Захар Кузьмич
координатор IT Benefits Card
Місія
Розвиток Івано-Франківська через розвиток ІТ та співпрацю освіти, науки та бізнесу.
Візія
Створення сприятливих умов для розвитку ІТ середовища.
1
Підвищення рівня ІТ освіти
Якісна ІТ освіта, профільне навчання в ІТ галузі, викладання з використанням сучасних технологій, тематичні конференції, тренінги.
2
Підтримка місцевої влади та інвесторів
Гранти, конкурси, проекти, підтримка українських стартапів українськими інвесторами.
3
Розвиток ІТ підприємництва
Пошук можливостей для реалізації проектів.
4
Збільшення притоку ІТ кадрів в Івано-Франківськ
Запобігти міграції ІТ фахівців у інші регіони.
5
Просвітницька діяльність у сфері бізнесу
Участь у ролі експерта у проектах з ІТ складовою.
6
Участь та співпраця у реалізації інфраструктури
Дороги, аеропорт, транспорт.
7
Комфортне ІТ середовище
Різноманітні спільні проекти, непрофесійні активності: спорт та відпочинок; конференції та тренінги; спільні ініціативи, обмін досвідом ІТ компаній.
8
Поглиблена співпраця освіти, науки та бізнесу
Цілі
1
Сприяння розвитку ІТ як пріоритетної галузі області
2
Презентування та представлення інтересів ІТ галузі в області
3
Участь та сприяння в реалізації інфраструктурних проектів
Аеропорт, дороги, автобуси.
4
Створення комфортних умов та середовища для ІТ спеціалістів
Зручна інфраструктура, непрофесійні активності, система лояльності.
5
Розвиток співпраці та інтеграція закладів освіти для вирішення практичних задач
6
Участь у ролі ІТ експерта в ІТ проектах або в проектах з ІТ складовою
7
Організація та проведення ІТ конференцій та тренінгів
8
Просвітницька діяльність для місцевого бізнесу
9
Розвиток організації як майданчика для комунікації ІТ компаній між собою та іншими суб'єктами бізнесу та державних органів
10
Популяризація здорового способу життя та спорту серед працівників ІТ галузі області
Структура ІТ Кластера
Загальні збори
Загальні збори – вищий орган, який складається безпосередньо із членів Організації.
Загальні збори скликаються Головою Організації не рідше одного разу на рік. Голова Організації повідомляє членів Організації про час і місце чергових Загальних зборів не пізніше ніж за 5 робочих днів до їх проведення.
Наглядова рада
Контроль за діяльністю органів організації здійснює Наглядова Рада, яка складається із членів Організації. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами.
Склад Наглядової Ради обирається строком на 3 роки.
Члени Наглядової Ради не можуть бути членами (учасниками) політичних партій.
Чергові засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж 4 (чотири) рази на календарний рік. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається на письмову вимогу Голови Організації чи за ініціативи члена Наглядової Ради на протязі 10 календарних днів.
Голова Організації
Голова Організації виконує функції постійно діючого керівного органу між Загальними Зборами. Голова Організації не є посадовою особою та виконує свої повноваження в Організації виключно на громадських засадах.
Голова Організації обирається Загальними зборами терміном на 1 (один) рік за поданням Наглядової ради.
Одна й та сама особа може обиратися Головою Організації неодноразово.
Статут ІТ Кластера
Положення ІТ Кластера
Made on
Tilda